ንሎኮል-ኣፕ ኣውርድ

ብናጻ 20 ደቓይቕ ተቐበል

ኣብ ቴለፎንካ ምላእ፡ ናይ መውረዲ ሊንክ ተቐበል፡ ነቲ ኣፕ ኣውርዶ፡ ብድሕርዚ ምድዋል ትጅምር። ካብዚ ብዚያዳ ኣይከብድን!

ንሎኮል-ኣፕ ኣውሪድካ ብቐጥታ ምድዋል ጀምር። ምስ ኵሉ ዓይነት ወርሓዊ ኣገልግሎት (ኣቦነማንግ) ይሰርሕ

ነቲ ኣፕ ኣውርዶ

ነቶም ትሑታት ዋጋታትና ርኣዮም

Afghanistan
 • Afghanistan
 • Algeria
 • Angola
 • Argentina
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Belize
 • Bolivia
 • Botswana
 • Brazil
 • Burundi
 • Cameroon
 • Canada
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Congo
 • Congo, the Democratic Republic of the
 • Costa Rica
 • Djibouti
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Ethiopia
 • French Guiana
 • Gambia
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guyana
 • Honduras
 • India
 • Iran, Islamic Republic of
 • Iraq
 • Israel
 • Jordan
 • Kenya
 • Kuwait
 • Latvia
 • Lebanon
 • Libyan Arab Jamahiriya
 • Lithuania
 • Mali
 • Mexico
 • Morocco
 • Namibia
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Oman
 • Pakistan
 • Palestinian Territory, Occupied
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Qatar
 • Rwanda
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Somalia
 • South Africa
 • South Sudan
 • Sudan
 • Suriname
 • Syrian Arab Republic
 • Tanzania, United Republic of
 • Tunisia
 • Turkey
 • Uganda
 • United Arab Emirates
 • Uruguay
 • Venezuela
 • Viet Nam
 • Yemen
 • Zambia

Small

Medium

Large

ብኸመይ ይሰርሕ

ንዅሉ ረብሓታት ሎኮል እትምልከት ፊልም ረአ

Play video

Free Locall minutes with Halebop

Get free Locall minutes when you sign up to a Halebop subscription.

Halebop Mini

100
free minutes

Halebop Small

150
free minutes

Halebop Medium

200
free minutes

Halebop Large

300
free minutes
Contact customer support to get your free minutes.

ኣብ ዕዳጋ ዝሓሰረ

ብፍሉጥ ትሑት ዋጋ ክሳዕ ዝደለኻዮ ግዜ ተዛረብ፡ ከም ድላይካ ደጋጊምካ ተዛረብ።

ኢንተርነት የብልካን፧ ምንም ጸገም የብሉን!

እቲ እትድውለሉ ሰብ ግድን ስማርትፎን ወይ ኢንተርነት ኪህልዎ የብሉን። ናብ ኵሉ ቊጽርታት ቴለፎን፡ ማለት ናብ ሞባይልን ቀዋሚ ቴለፎን ገዛን ክትድውል ትኽእል።

ድንቂ ዝኾነ ድምጺ

”ጽቡቕ ኣይስማዕን ኣሎ” ምባል ይተርፈካ። እቲ ዓይነት ድምጺ ድንቂ’ዩ።

ምስ ኵላተን ወሃብቲ ኣገልግሎት ቴለፎን (ኦፐረይተራት) ይሰርሕ

ነቲ ኣፕ ተጠቒምካ ትድውል። ብርግጽ ምስቲ ኣገልግሎት ቴለፎን ዚህበካ ኦፐረይተር ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ።

ናጻ ደቃይቕ ኣዋህልል

ነቲ ኣፕ ሼር ግበሮ እሞ፡ ዝኾነ እትፈልጦ ሰብ ከውርዶ ከሎ፡ ናጻ ደቓይቕ ትቕበል።

ጀምር

ነቲ ኣፕ ኣውርዶ
ንሎኮል-ኣፕ ወይ ካብ ኣፕስቶር ወይ ካብ ጉግል ፕለይ ብናጻ ኣውርዶ።

ኣካውንት ኣውጽእ
ብሞባይልካ ጌርካ እቶ።

20 መደወሊ ደቓይቕ ተቐበል
ናብቲ ኣፕ ክትኣቱ ከለኻ፡ ናብ ዝደለኻዮ ሃገር ዘደውል 20 መደወሊ ደቓይቕ ትቕበል።

ደቓይቕ ግዛእ
ሃገር መሪጽካ፡ ሓደ ዕቅን መደወሊ ደቓይቕ ግዛእ።

ክትዛረብ ናብ ሰብ ደውል!

Download App Download App