کارکردها

ارزانترین نرخ در بازار

با هزینه های کم و ثابت، هر مدت زمان با هر فاصله زمانی که می خواهید حرف بزنید.

اینترنت وجود ندارد؟ هیچ مشكلى نيست!

کسی که شما به او تلفن می کنید لازم نیست تلفن هوشمند یا اینترنت داشته باشد. شما می توانید به هر شماره تلفنی زنگ بزنید، هم موبایل و هم تلفن های خط ثابت.

كيفيت صدا فوق العاده عالى است

از اینکه «صدای تو را خوب نمی شنوم» راحت می شوید. كيفيت صدا فوق العاده عالى است

با همه شرکت های تلفن/اوپراتورها کار می کند.

شما از طریق آپ زنگ می زنید. واضح است که می توانید شرکت تلفن/اوپراتور قبلی خود را نگهدارید.

دقيقه های رايگان دريافت كنید

این آپ با دیگران توزیع کنید و هر دفعه که یکی از دوستان/آشنایان شما آپ را بارگیری (دانلود) می کند، شما دقیقه های مجانی برای مکالمه دریافت کنید.